ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2563
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดอดิศร ร่วมกิจกรรม การอยู่ค่ายพักแรมลุกเสือ-เนตรนารีสามัญ กับกลุ่มพลังครูพัฒนา 
ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ค่าย นวภพ 2 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2563,15:46   อ่าน 119 ครั้ง