ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดอดิศรต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564   โรงเรียนวัดอดิศร ได้ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลปฏิบัติงานของ 
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2   
       1.นางสาวสายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานีเขต 2   2.นายธนบดี  ณรงค์ฤทธิไกร  นายกสมาคม
       ผู้บริหารสถานศึกษา อ.ลำลูกกา     3.นางกานต์รวี  เกิดสมศรี  ศึกษานิเทศน์   
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,21:51   อ่าน 60 ครั้ง