ภาพกิจกรรม
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564  ขอขอบคุณผู้ใจดี
มอบทุนการศึกษา 5,
000 บาท
1.คุณวิชัย มูลคำ 
2.คุณธีระศักดิ์  สีทา
มอบทุนการศึกษา 3,
000 บาท 
คุณทวิชชัย วัฒนพิศิษฐ์  
มอบทุนการศึกษา 3,
000 บาท 
1.คุณประมวล  พราหมโน 2.คุณอังศนา รัตนอุบล   
คุณอภิวัฒน์  มีศรียงค์ และชมรมสุขภาพ เลี้ยงอาหารกลางวัน

 

โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2564,20:55   อ่าน 57 ครั้ง