ภาพกิจกรรม
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 จากเดิมวันที่1มิถุนายน2564   เลื่อนเปิด เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,16:05   อ่าน 26 ครั้ง