ข่าวประชาสัมพันธ์
การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 122) 06 ก.ย. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 131) 05 ก.ย. 63
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 135) 05 ก.ย. 63
วิเคราะห์โอเน็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2563 (อ่าน 116) 05 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดอดิศร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (อ่าน 234) 13 ก.พ. 63
(ร่าง) เอกสารและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแ (อ่าน 261) 06 ก.พ. 63