ข่าวสารโรงเรียน
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน งานทำบุญโรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 63
งานทำบุญโรงเรียนครบรอบ85ปี 20 ส.ค.2563
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 63
กิจกรรมวันอาเซียน2563
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 63
กิจกรรมไหว้ครู2563
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 63
กิจกรรมวันแม่ 2563
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63
ขอขอบคุณ บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด มหาชน
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 63
ลูกเสือรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน 2563
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 63
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 63
เปิดเทอมภาคเรียนที่1/2563
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 63
นายกอบต.บึงทองหลางตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การเปิดภาคเรียนที่1/2563
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 63
การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสพป.ปทุมธานีเขต2
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 63
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 63
สภานักเรียน
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 63
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2563
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 63
ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มามอบของเล่น อาหาร เครื่องดนตรี ให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 63
วันเด็ก 2563
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองเทอม2 ปีการศึกษา2562
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 62
ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์ 2562
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 62
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 62
แห่เทียนเข้าพรรษา 2562
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 62