ข่าวสารโรงเรียน
ติดตามการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส(Covid-19)
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
เรียนออนไลน์ภาคเรียนที่1/2564
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 64
ประกาศเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
โรงเรียนวัดอดิศรขอเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
มาตรการก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ขอขอบคุณองค์การเภสัชกรรมมาแจกของขวัญให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดอดิศร
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 64
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรบันฑิตน้อย ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 64
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 64
กีฬาสีภายใน
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 64
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง 2564
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 64
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ Day Camp 2564
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
โรงเรียนวัดอดิศร ได้ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
ครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี มาแนะแนวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 64
รับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ชนิดพกพาเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย จากนายก อบจ ปทุมธานี
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 64
ครูตำรวจ DARE มาสอนให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 64
กิจกรรมวันมาฆบูชา
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 64
ขอขอบคุณชมรมผีเสื้อปีกบางและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 64
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคลโรงเรียนวัดอดิศรMOU
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 64
จิตอาสาพระราชทานกลุ่มกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบึงทองหลาง
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 64