กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชัยยศ กล่ำถึก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสำรวย สิทธิวงษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติกาญจน์ วะละ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพิชญา แสนเทพ
ครูอัตราจ้าง

นายนราธิป คันฉ่อง
พนักงานราชการ