โรงเรียนวัดอดิศร
2หมู่ที่ 1 บ้านคลอง 11  ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ -
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปรีชานุช ชื่นเชาวกิจ
ครูผู้ช่วย